TRT1 türk kanalynda teleekeranlara goýberiljek Barbaros kinofilmi şu aýyň 16-syna (16.09.2021) tomaşa edilmegine garaşylýar. Bu köpbölümli film her hepdäniň 4-nji güni Türkiýe sagady bilen 20:00-da başlar.
Öňem aýdyşymyz ýaly Barbarossanyň keşbini Engin Altan Düzýatan, Oruç Reýsiň keşbini bolsa Ulaş Tuna Astepe dagylar janlandyrar...
Kinofilm deňiz galtamanlaryň durmuşyny, wagşyçylygy, deňizleri gorka salan Barbarossanyň wakalary bilen janlandyrylyp görkeziler...

Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir