Ýollar meni alyp gider,
Dözer gider ýyllar maňa.
Ýürek ýanar ot içinde,
Üşeýänler ýylnar maňa.

Daga-daşa siňer ahym,
Hasratymy diňlär asman.
Syrlarymy alan baglar
Meni ryswa etmez asla...

Armanymy bagra basan
Otagyma gysylaryn.
Joşa gelen ýaz ýagşy deý
Ahyr bir gün kesilerin.

Giderin gelinmez ýere,
Ýatlanaryn, aglanaryn.
Ýöne welin mazarymda
Ot alaryn, daglanaryn.

Ökündirer ýaýdançlarym,
Ahmyra ýugrar tesmelem.
Direlmek islärin gaýta,
Bolmasa-da ol islegim...

12.08.2021ý.

Sapa HOMMADOW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir