Bir zad-a ýürege salýar howsala,
Bilemok oň näme sözleýänini.
Ýa bir uly zadyn ýitirdi göwün,
Ýa-da tapdy ömür gözleýänini...

Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir