Yanagy ogsamak -sen mana gerek Boynyny ogsamak- sana emin bolmak isleyan Dodagy ogsamak- seni söyyarin Eli ogsamak -sana hormat goyyan Burny ogsamak-sen gaty sirinsin Gulagy og$amak- men oyun etyan saclary ogsamak- sensiz yasap bilemok Dislemek-men seni gabanyan Gözler uzyn-uzyn seretmek-meni ogsa!

Köneler, Cris tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir