Jennet nahilika? -Ayna, sen name jennede egin-eshiklerini alyp gitjek dalmin? - Ejejan, ol yerde egin-eshik gerek dal! Ol yerde sen yerde gowy eden ishlerini giyersin. -Ol nahili? Nadip gowy eden ishlerini geyip bolyar? - Howa, ene, yerdaki edyan ishlerimiz ol bizin jennetdaki eginbashymyz. In gowy eden ishin, sen kellane geyip bilersin. Meselem, men bir gezek bir garyp gyzjagazy oye getirip nahar iydirdim, koynek alyp berdim. Shol menin in gowy eden ishim indi jennetde menin kellame pur bolar . - Ay bolya onda, bar sen jennete baryp gel. Eger gowy bolsa onda menem giderin sonrak. Dursana, sen nadip ol yere gitjek? - Bizde uzyn merdiwana bar dalmi? -Hawa, bar. Son name ol arkaly jennete gitjekmi? Dowamy kellame gelenok. (islesenizler onda dowamlan)

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir