Tema birhili weln, pikirlendiriji. Kim halamasa bagyşlasyn. Su adakdaky sypatlylar birnäçe müň ýyllar öň ýer ýüzünde ýaşapdyrlar. Bu subut edilen. 1. Eýsem olar adammy ýa-da başga adamsypat jandarmy (akyllary bolupdyr, ot ýakypdyrlar) 2. Eger olar adam bolsa, adam ata we how ene olardan öň ýaşapdyrmy? suratlary we ylymdaky atlary: homo_ergaster homo_erektus homo_flores

Köneler, sukomoto tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir