Okayyn diyseniz

Söýgülim, seni RAM'ymyñ göterip bilmejegi derejesinde söýýän! Zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly...Seni ilkinji gören badyma formatlandym.Maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. Senin bilen multimedia-da içinde, herhili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. Seniň megahertz'iň meni oda sal...

Dowamy »

1224 13
Köneler, 9 years ago


Geljek we gechmish barada menekler aydyp berer.

Biz öz durmush yolumyzy yyldyzlara,doglan senämize,hat-da öyjüklerimiziñ derejesinde aydyñlashdyryarys. Shol bir wagtda bolsa,kabir hunarmenlerin tassyklamagyna gora,bizin yol gorkeziji yyldyzlarymyz tenimizin ustunde durlar. Bular bizin meneklerimiz. Biler bolsanyz,olaryn bizin tenimizde yerleshmegi,her adamyn ozbolushly hasiyeti barada kop zat a...

Dowamy »

5503 25
Köneler, 10 years ago


Gulka gulmesen...

-yashuly,horazynyzy satynyzmy?
-yok!
-onda ony bazara getirmaniz name?
-towuklaryn onsuz bazara gidesleri gelmedi.
*
-salam,lukman.yaramajak bolyan,telefonda anyklap bilmersinizmi?
-elbetde,bolar,hany,agzinizi achyn...
*
-oglum akwariumdaky balyklara suw bereweri.
-kaka,onkinem ichmandi...

Dowamy »

1179 14
Köneler, 10 years ago


Ilkinji dushushyk(svidanka)

Oglan bilen gyzyn arasynda bolyan ilkinji dushushyk barada tema achaydym,kimde nahili gechdi ya da nahili bolmagyny goz onune getiryaniz,oglanlar ya da gyzlar ozunizin in gowi yatda galan gununiz barada yazaysanyz,nahili boldy

Dowamy »

2292 59
Köneler, 10 years ago


Prazdnik

Talyplaryn agzalary!Bayramynyz bilen

Dowamy »

1368 78
Köneler, 10 years ago


Ine-de gysh gutardy

Milli bahar bayramy bolan Nowruz bayramy bilen talyplar'yn agzalaryny onunden gutlayan.Eysem gyshyn gutaryp baharyn gelmeginden bashga enayy zat barmyka,gyshda sowukdan yana donan duygylar erap oyanyp bashlayar,taze duygular peyda bolyar.Name uchin duygular imenno shu "baharda" oyanyarka,

Dowamy »

1008 5
Köneler, 11 years ago


Taze yyl sogatlary

Kulli turkmen ilini yetip gelyan taze yyl bayramy bilen gutlayan. In gowy goryan bayramlardan,biri-birimize sowgatlar beryas,kim nahili sowgat tayynlady

Dowamy »

2261 170
Köneler, 11 years ago