salam hemmanize.men sizden şeyle maslahat soramakçy.AŞGAVATDA kampyuter ugrundan nama okuv barka bilyaniz bar bolsa aydayyn.pylatnymyka yene bilesim gelya jevaba garaşyan sizem öz pikirlernizi aydaysanyz.ol yerdaki okuvlar barada hiç bildigim yok.

Köneler, fistik tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir