Gadyrly talyplar gelin bir-birimizi yakyndan tanalyn ! ! ! Islänler şutaya suradyny goysun yada özi hakynda aydyp bersin,sebabi belki birgüni görüşeris,belki tanayandyrysam bir-birimizi !

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir