Saýtyňda kyn görmän "Maraşlı" türk serialynyň soňky 3 seriýasyny türk dilinde goýup bilmezmiň? Hemem ilkibaşda skaçat edip bolýardy. Indi bolanok. Skaçat etjek bolsam, ine, şu suratdaky ýaly bolup açylýar. Ony oňaryp bolmazmyka?

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir