Salam Agzalar! Gowumysynyz? Men duyn shu saydyn onki agzasy hatyja bilen gurleshenimde yetimlere komek uchin sadaka bereli diyip maslahat etdik. Sizin aranyzda hem goshulshjagynyz bolsa habar berin. Balkan welayatynyn yetimler koshgune barjak bolyas. Eger ichinizde Balkana gelmekchileriniz, Balkanda gezip yorenleriniz, yashap yoreniniz bar bolsa goshulmak isleniz shu yerde yazayyn! Sag bolun!

Köneler, Feya tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir