Salam agzalar we muyhmanlar! Döwletimiz içerki we daşary ýurtlardaky ÝOJ-a (Ýokary Okuw jaýlary) mundan beýläk iberiljek/alynjak talyplarymyzyň mukdary barada ýaňy-ýakynda karar kabul eden bolmaly. Bu barada türkmençe gysgaça: "Döwletimiziň ýokary okuw jaylaryna 4275 talyp alynar, 2700 talyp bolsa daşary ýurda okamaga iberiler." Ýazgylar iňlis we rus dilinide bolşy ýaly turkmenistan.ru'da bar. Aşakda aýry-aýry goýaýaýyn men hem. PS: Türkmenworld sahypasynda gördüm we aldym men hem. Sizem bu babatda pikirler we garaýyşlaryňyzy ýazaýsaňyz! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir