salam agzalar menem saytyn taze agzasy!tomus kanikulam geldi!egzamenlerem hudaya şükür geçirdik! indi azjyk dynç alaysagam boljak.:) her kim bir yarlarik gezmane gityar siz bu yyl nirelere gitmegi düşünyaniz?belkide maslahat berersiniz haysy yurda,niresine gitmelidigini?

Köneler, gulci tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir