maňa günlük, türkmenistanymyň ata vatanymyň täzeliklerini yazarmysyňyz şu saýty açanyňyza köp köp taňyrýalkasyn aýdýan edil öz ýurdumda ýaly duýýan, ýurdumy adamlaryny küýseýän.gadyryny uzak yerlerde galaň soň bilinyän ekeniň.

Köneler, turkiye tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir