$u vagt biziñ halkymyzyñ 100 de 70 proçenti sövda b/n me$gullanyar ,eklenyärler,yöne näme üçin halal sövda etmey-ärler bazara baryp atlandyrm-ak gerek däl näme alsañam,ya puluñdan yada kläñden iy-yärler,name üçindir beyle halky çürkemek biri-birini basmak diñe bazarda däl siz nähili garayañyz $u meselä

Köneler, kary tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir