Talyplar hemmanize salam! Men dostum menden bir maslahat sorady welin, menem sizden sorayin diydim. Ol Valentin gununde gowy goryan gyzyny dususuga cagyryar. Dususyalar o gun, ertesi yene-de. Dostumam pikir edyar indi sol gyz on soygulisi bolarmyka diyip, yone hazir aydyar mana, gownune bolmasa o gyz ondan indi daslasyan yaly. Kan jan edip geplesenok, aralarynda zat yok. Dostum indi ony gunune goyjagyny hem bilenok ya-da yene on bilen arany sazlamalymy??? P.S: Dostum dasary yurtda, gyzam dasary yurtly...hemem dostum utanjan. Gyzy nadip yene yrsa bolar! Gayrat edin onda, plzzzzz....

Köneler, grasshopper tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir