XX asyryn ortalarynda ABS'da bir alym koçelere afisha asyar.Afishada:Adamlar size pul gazanmagyn in ansat yoluny owretmek üçin leksiya geçjek, leksiya gatnashmak üçin kelle basyna 1$ diyip yazdyrypdyr.Leksiyan boljak gunem sho tayk mln'larça adam leksiya gatnasypdyr.Shol alym münbere çykyp adamlara iki sany sõz diyip münberden düshüp gityãr.SHOL IKI SÕZI BILJEK BOLYN!!!

Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir