dün star tv de ar ya da heley isleyanlerin programmasyna gözüm düşdi.seretsem bir gyz otyr ady firuze dur seredeyin özbek öytyan diysem türkmenistanly bolup çykdy.namemiş özüne 25-27 yaşly ar ideyamiş.daşary yurtlardan gelen oglanlaryn yanynda utandym gaharym geldi namys etdim.indi men pikirmça kabir zatlara dur diymegin wagty geldimika diyjek bolyan.bary yogy 5 milyon halkymyz bar onam dogrymy yalnyşdygy belli dal yöne şon yalyjak az halkymyzy gülale güllülkte yaşadyp bilmeyan bolsalar yok bolsynlarlayy...

Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir