Türk Dili olimpiyadaysnda Türkmenistanyn adyna çykyş eden ABADAN HALMEDOVA 2-nji yer aldy hemmamize gutly bolsun!!!! TURKMENISTAN FOREVER!!! LOVE YOU AND HOLD YOU IN HEART!!! GOY DUNYA DURSUN, TURKMENISTAN DURSUN!!! ine link(ssylka) >>>>> http://www.zaman.com.tr/multimedya.do?tur=video&aktifgaleri=3699 null Seredin lezzet alyn!!

Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago
    ata 12 years ago
  • eý, men garaldyp ýazmagy ýapdym, ýapylman ekeni, wah, men çopan hemişe şeýdip ýörün-dä, indi şahyr, agajanhdagy aýraýmasa, beýlekiler aýrybam bilmez :)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir