Ilki bilen aydayyn degisme äheňindedir :)

www.dostluk.ru - Gyzykly, akylsyzlar töhmetçiler kemsidijiler köp, hack iýen saýt, adminleri vip akylsyz kelle gowy däl mal guşkelle, göripler köp, sähel zady ulaltýarlar, forum saýt, reklama bolanok.

www.talyplar.com - Iñ irki saýtlaryñ biri, gyzykly, adminleri gowy, sähel zady ulaldanoklar, göripler köp, forum saýt, hack iýen saýt, reklama bolýar.

www.halypa.ru - Admini altyn ýürekli biri, sähel zady hiç ulaldanoklar, eýlekilerden erkin, gyzykly, aýdym saýt, reperler köp, sögünç köp bolýar, reklama bolýar.

www.yeketak.ru - Gyzykly, söýgülileriñ iñ köp ýeri, forum saýt, admini gowy däl, hackerli saýt, ýaryşjañ saýt, köp gyzly saýt, sähel zady ulaltýarlar, hack iýen saýt, ynamsyz saýt, reklama bolýar, erkin däl.

www.kitapcy.com - Admini akylsyz, forum saýt, akylsyzlar töhmetçiler akyllysyraýanlar köp, agzalaryñ ýarsy wirtualda batyr, edebiýata degişli saýt, şahyrlar taryh barada köp zat bar, sähel zady ulaltýarlar, peýdaly saýt, reklama bolanok.

www.alemjahan.net - Adminleri gowy, sähel zady ulaldanoklar, erkin saýt, peýdaly saýt, blog saýt, agzalary gaty gowy, köp adamly saýt, agzybir saýt, gyzykly, reklama bolýar.

www.saylanan.com - iñ meşhur saýt, köp adamly saýt, aýdymly saýt, gyzykly, admini gowy, Türkmenistan boýunça ençeme gezek birinjiligi aldy.

www.soragjogap.com - Meşhur saýtlaryñ biri, gyzykly, sähel zady ulaldanoklar, sorag jogap saýt, peýdaly saýt, hackerli saýt, adminleri gowy.

www.pikir.ru - Forum saýt, admini erbet däl, täzelenip duran saýt.

www.gatybayfull.com - Iñ meşhur saýt, şuwagt ýapyk, gyzykly, peýdaly saýt, internede degişli saýt, admini gaty öwünjeñ, Türkmenistan boýunça at alan saýt, ençeme gezek birinji ýer boldy, köp adamly saýt.

www.alem.su - Gün günden ösýän saýt, admini gaty gowy, forum saýt, sähel zady ulaldanoklar.

www.gyzykly.ru - Forum saýt, täze saýt, yeketagiñ adminiñ saýdy, erkin däl.

www.nexttm.com - Gyzykly, forum saýt, peýdaly saýt, gadymy saýtlaryñ biri, adminleri gowy, sähel zady ulaldanoklar.

www.ertir.com - Şuwagt ýapyk, Türkmenistan boýunça birinji ýer alan saýt, iñ köp adamly saýt, meşhur saýt, iñ irki saýtlaryñ biri, admini gaty gowy, meşhur saýt, Türkmen internet älemine uly goşant goşan saýt, agzalaryñ köpüsi görip, akylsyzlar köp, sögünç köp bolýar, Türkmen internet äleminde ilkinji tanalan saýtlaryñ biri, forum saýt, gyzykly, sähel zady ulaldanoklar, soñabaka bozulan saýt.

www.gollanma.com - Peýdaly saýt, edebiýata taryha degişli saýt, gyzykly, admini gowy, sahypa toparynyñ saýdy.

Hiç kime hic hili tarap tutulan daldir. Dogry gelyami ???

Täzelikler, Gutulmyş tarapyndan 3 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir