Salam Talyplaryň gadyrly agzalary.
Ine şugün bilişiňiz ýaly saýtymyzyň agzalarynyň biri - MrOkaS-yň doglan güni.
Orazmuhammet doglan günüň gutly bolsun, Uzak ýaşa. Görjegiň diňe gowluk bolsun!

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir