www.kitapcy.com edebi saýty açylan wagtyndan bäri üç ýylyñ dowamynda türkmen medeniýetiniñ (edebiýaty, sungaty, taryhy, ylym-bilimi) düýnünden, şu gününden we ertesinden habar berýän ýurdumyzyñ bäsdeşsiz iñ gowy saýty bolup geldi we mundan beýläk hem şeýle bolmagyny dowam eder.
Materiallar dürli dillerde, esasan, üç dilde - türkmen, rus we türk dillerinde berilýär.
Döredijilik b.n bilen meşgullanýan we eserleridir makalalaryny okyjylar köpçüligine ýetirmek isleýänlere-de kimdigine garamazdan saýtyñ gujagy giñden açyk.
Okamagyñ, ylmyñ-bilmiñ gadyr-gymmatyny bilýänleriñ ählisini www.kitapcy.com saýtyna çagyrýarys!

@Kitapçylar.

Täzelikler, wagt tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir