TOLKUN.ML - BETINDEN HEM GYTYNDAN!!!

Salam Hormatly agzalar! Bizň saýtymyz TOLKUN.ML saýty inni düýbünden üýtgeşik görnüşe geçirildi!
Saýta giriň we agzal boluň! Biz Bilen Bilelikde Boluň!!!

Hormat Bilen Tolkun.ml administrasiýasy!

Dowamy »

170 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - Biziň Super Ýeňijilerimiz!

Salam Hormatly Agzalar! Saýtymyzda yzygider ýeňişler bar!
Aýtmakçy bolýanym düýnki oýunda 3 adam ýeňiji boldy! Gynansakda 2 sany prognozçymyz utuldy! Utulan prognozçylarymyza inniki oýunlarda üstünlik arzuw etýäris!

Düýnki fudbol statistikasy!
=============================
Арсенал - Тоттенхэм Хотспур

Dowamy »

185 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TOLKUN.ML - BETINDEN HEM GYTYNDAN!!!

Salam Hormatly Talyplar.Com bloggerleri! Men sizleri ajayyp sayta agza bolmagy teklip etyarin!
Bu saytda siz gyzykly mowzuklary okap, olara haladym halamdym, teswirlere plus minus goymagynyz mumkin!
Su pursatdan peydalanym saytda tazelikler gecirilyanini hem aydyp gecmeki.
Saytymyzň Ertir.Com - Türkmenistanyň iň uly internet po...

Dowamy »

240 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - Täze stawka üçin oýunlar!!!

Saýtymyzda stawka üçin 2-sany oýun goşuldy!!!
Öz stawkalaryňyzy oýunlara goýup bilersiňiz!

Stawka üçin oýunlar:

====================================
Арсенал - utar! (2.4-kaýfisent)
Deňme-deň bolar Х (3.5-kaýfisent)
Тоттенхэм Хотспур - utar! (2.8-kaýfisent)
--------------------------...

Dowamy »

181 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - Ýeňijä berilen sowgat!!!

TmFudBol.Tk saýtynda şu gün ilkinji ýeňiji üçin töleg amala aşyrylýar!

Oýunymyzda Ososuna we Barselona toparlary deňme-deň bolar diýip çaklap, saýtda 3 manat, stawka goýdy we 3 manat pulyny 6 manat edip aldy we biz muny şu gün ýeňiji ulanyjymyzyň telefon belgisine geçirip berýäris!

Siz hem stawka gatnaşyň ýeňiji boluň!...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - Ososuna we Barselona | Bäsleşigiň jemi!!!

Salam Hormatly Talyplar.Com saýtynyň agzalary!

Şu gün TmFudBol.Tk saýtynda stawka üçin goýulan pullar: 15 manat

Toparlara goýulan stawkalar:

Ososuna - 1 sany stawka 3 manat
Deňme-deňe - 1 sany stawka 3 manat
Barselona - 2 sany stawka 8 manat

Statistika:

Umumy ý...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - 100% Halal stawka gatnaşyň!

Talyplar.Com saýtynyň eziz agzalary! Saýtymyzdaky ulanyjylaryň hasaby şu wagt hem doldurylyp dur we nesip bolsa ertir sagat 12:00-da ýeňijilere pul baýraklary beriler!
Siz hem häziriň özünde stawka gatnaşyň we ertir sagat 12:00-da pul baýraklaryňyzy alyň!!!

Häzir saýtymyzyň statistikasy:
Ulanyjylar: 7
Ulanyjyla...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk saýtyna Agza Boluň we 1 Manat Bonusa eýe boluň!

Salam Hormatly Agzalar! Saýtda tiz-tiz täzelik geçirýäris! Ine innem biziň saýtymyz şu wagtdan soňky agza bolanlara 1 manat bonus berýär!
Siz 1 manat bonusy alanyňyzdan, soň hasabyňyzy 2 manada dolduryp, 3 manat oýuna stawka goýmak üçin pul alamagyňyz mümkin!
Häzir bolsa hemme belli bolşy ýaly saýtymyzda Ososuna we Barselona toparlayn...

Dowamy »

185 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - Stawkasyna gatnaşyň!!!

Salam Hormatly Agzalar! Men sizi täze açylan stawka çagyrýaryn!
Häzir TmFudBol saýtyna Ýeňişler üçin oýunlar goşuldy. Oýunlar bilen aşakda tanyşyp bilersiňiz!

Ososuna we Barselona

Koýfisentler:
Ososuna - utar! === 2.5 koýfisent
Barselona = utar! === 1.3 koýfisent
Deňme-deň bolar! === 2.0 koý...

Dowamy »

160 0
Täzelikler, 2 weeks ago


TmFudBol.Tk - Ilkinji Türkmen Bukmekeri!

Salam Hormatly Talyplar.Com saýtynyň eziz ulanyjylary! Men sizleri TmFudbol.Tk bukmekerine çagyrýaryn!
Siz bu saýt arkaly fudbola halal stawka goýup bilersiňiz! Oýun barada aýdylanda, bu oýunda siz haýsy topar ýeňiji boljagyny ýa-da deňmedeň boljagyny görkezseňiz bolany, eger sizň takmynyňyz dogry çyksa, siziň goýan pulyňyz ýokarlanar(koýfis...

Dowamy »

184 6
Täzelikler, 2 weeks ago


TOLKUN.ML - DEŇIZ TOLKUNLARY ÝALY REŇBEREŇ SAÝT!

Salam hormatly Talyplar.Com agzalary!!! Men sizleri 07.08.2019 - da açan wap saýtyma çagyrýaryn!
Şu gün saýtymyzda kiçiräk üýtgeşme geçirdik, ýagny indi saýtymyz arkaly biziň ulanyjylarymyz öz satmakçy bolýan zatlaryny, satyp bilýär.
Häzriki wagtda TOLKUN.ML - Harytlar bölüminde aksiýa geçirilýär. Aksiýany saýtymyza baran...

Dowamy »

247 2
Täzelikler, 1 month ago