Aýdymçylar we Repçileriň dykgatyna!

Siz aýdymçymy ýa-da repçi?
Eger siz aýdymçy ýa-da repçi bolsaňyz, biz siziň aýdymyňyzy ýa-da repiňizi, günde 50-60 adam girýän saýta ýerleşdirip berýäris!
Hyzmatymyz sypatly we iň easysy hiç-hili tölegsiz!
Haw dostlar 100% tölegsiz, https://mmuzon.ru saýtyna aýdym, rep ýa-da klip ýeleşdirmek mümkin!
Mundan daşary siziň a...

Dowamy »

137 3
Täzelikler, 1 week ago


Halypa.Ru >> HALYPA MEDIA!

Salam Talyplar.Com-dakylar!
Öň bilän bolsaňyz, 2012-nji ýylda halypa.ru saýty döredilipdi we şu wagta çenli ýöredilip gelinýär!
Şol 2012-2020 aralykda saýt hiç-hili üýtgeşmeler bolmadyklygy sebäpli, biz bu gün halypa.ru saýtyny düýpleýin özgertme girizdik!
Hormatly dostlar biziň Halypa saýtymyzyň sosila setlerdäki sahypalaryna...

Dowamy »

150 0
Täzelikler, 2 weeks ago