Telegram üçin işleýän MTPROTO proksilerni satýarys!

Essalowmaleýkum dostlar! Telegram girmek isleýän bolsaňyz, siz MTPROTO proksi serwerleri akraly, amatly ýagdaýda diwardan aşyp geçip bilersiňiz :D!
Gepiň gysgasy, 3TMT-dan 100% işleýän, 100% garantiýa berilýän, MTPROTO proksi serwerleri satylýar!
Bu serwerleri hiçikim bilmeýär, ýörite serwerde ýazylan proksiligi üçin serwer berijimiz,...

Dowamy »

243 0
Täzelikler, 1 month ago


MMUZON.RU hit aýdymlar saýtyna admin gerek!

Essalowmaleýkum, hormatly ildeşler!
Egerde siz mmuzon.ru hit aýdym saýtynyň admini bolmak isleýän bolsaňyz, siz bolup bilersiňiz!
Ýöne kiçijik şertler bar:
Aýdyma cover foto peçat edip, aýdymlaryň teglerni sazlamagy bilmelisiziň!

Eger admin bolmaga, ukybyňz bolsa, +993(63)-41-51-25 telefon belgä jaň edäýiň...

Dowamy »

193 0
Täzelikler, 1 month ago