Ishde wagtynyz yureginiz gysyamy?
Size kichirajik maslahat bermekchi, Gozunizi yumun...
Goz onune getiryaniz...
Siz dynch alyshda...
Awazan kenarynda...
Chagelikde yuzun yatyrsynyz...
Bir elinizde buz yaljak piwo, bir elinizde bolsa gowy goryan jurnalynyz...
Howa yssy...
Arkanyzy owadanja gyz kremjik chalyp, massaj edya, boynunyzdan bashlap, ayagynyza chenli...
Mmmm... sheylebir yakymly gyzyn elleri...
Birdenem, ichigaragalmysh, sunami...
Name etmeli?
Nira gachmaly?
Kenarda bashagaylyk... chagalan agy sesleri... ayallan gykylygy...
Boldy, ichigaragalmysh dynch alyp bolduk oydyan...
Edil sho wagtam size tarap yokary tizlikde 15metr beyiklikde tolkun gelyar...
Siz eliniz piwodyr jurnallyja, kenaryn gyrasynda - bar zat gutardy diyp, pikir edip dursunyz...
Yone, yok!!!
Gozunizi achyn!!!
Siz ishde otyrsynyz, Siz halas boldunyz!!!
Goryanizmi, ish sizi betbagtchylykdan halas etdi.
Indi bolsa kofyajyk ichyaniz-de, ishinizi dowam edyaniz!!!

Täzelikler, soho tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir