Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 9-nji awgust hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
3-9-nji awgust aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12 agzamyzyň „Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi" atly mowzugy görülüp eşidilmedik iň köp okalanlaryň hataryna girdi
3397gezek görülen.
2-nji orunda, @Etika agzamyzyň ”Hökman däL..." atly mowzugy
308gezek görülen.
3-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyň"Gülmek Ömürden diýýär..." atly mowzugy.
285gezek görülen.
4-nji orunda, @Jeksparro atly agzamyzyň "Kakasynyñ gyzyna ''Durmuş baradaky'' soraglary" atly mowzugy.
274gezek görülen.
5-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyň "Meniň ilkinji 1 000 000 Dollarym" atly mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
254gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalarynyň TOP-5 ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @Etika atly agzamyzyň "Hökman däL..." atly mowzugy.
6gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň "Jyn uran psiholog lukmanyñ ýatlamalary" atly mowzugy.
5gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň "Gülmek Ömürden diýýär..." atly mowzugy.
5gezek jogaplanan.
4-nji orunda, @Rakuten agzamyzyň "Çempionlar ligasy 2019-20" atly mowzugy.
5gezek jogaplanan.
5-nji orunda, @12 - iň "Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi" atly makalasy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
4gezek jogaplandy.

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyzyň TOP3-ligi bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 11sany mowzuk açan agzalarymyzyň biri - @12.
2-nji orunda 5sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz - @Perhat Sabirovv.
3-nji orunda 4sany mowzuk açmagy başaran agzamyzyň biri - @Jeksparro.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @12
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @Etika.
Iň köp mowzuk açan hem - @12.
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv...

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir