Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 3-nji awgust hepdäniň duşanbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
27-2-nji iýul/awgust aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Etika agzamyzyň „AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?" diýen mowzugy.
495gezek görülen.
2-nji orunda, @Rakuten agzamyzyň „????????" atly mowzugy
394gezek görülen.
3-nji orunda, @Arslanalayew agzamyzyň „Degişmeler 1" atly mowzugy.
342gezek görülen.
4-nji orunda, @MrOKaS atly agzamyzyň „Garagüjük degişmeleri..." diýen mowzugy.
298gezek görülen.
5-nji orunda, @soho agzamyzyň „Aйлыгмы галдырын!!!" atly mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
288gezek görülen.

Geliň, indi bolsa geçen hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalarynyň TOP-5 ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @Rakuten atly agzamyzyň „????????" diýen mowzugy.
13gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Aýatyl kursi dogasynyñ pazylaty" atly mowzugy.
9gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň „Umyt ýada Ölüme taýýarlyk" diýen mowzugy.
8gezek jogaplanan.
4-nji orunda, @Aynura gzamyzyň „С праздником Курбан байрама." atly mowzugy.
8gezek jogaplanan.
5-nji orunda, @ZET-PRO2003 - iň „YekeTak.Ru - Türkmenistanyň erkin forum saýty!" atly reklama makalasy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
8gezek jogaplandy.

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyzyň TOP3-ligi bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 13sany mowzuk açan agzalarymyzyň biri - @Arslanalayew
2-nji orunda 8sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz - @Etika.
3-nji orunda 5sany mowzuk açmagy başaran agzamyzyň biri - @Jeksparro.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @Etika.
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @Rakuten.
Iň köp mowzuk açan hem - @Arslanalayew.
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir