Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bü gün 28-nji iýun hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-28-nji iýun aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12-lik agzamyzyň„ Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar" diýen mowzugy.
286gezek görülen.
2-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyň „Gülmek Ömürden18+++" diýen mowzugy.
280gezek görülen.
3-nji orunda, @soho agzamyzyň „Onunden goruji "Заражение" filmi"diýen mowzugy.
250gezek görülen.
4-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyñ „Bu Ýerik" diýen mowzugy.
241gezek görülen.
5-nji orunda, @12 agzamyzyň „Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i" atly mowzugy okyjylarymyzyň ünsini çekdi
236gezek görülen.

Geliň, indi bolsa iň köp gürrüňi edilen, ýagny kommentariýa ýazylan mowzuklaryň TOP-5 ligi bilen tanyşalyň.
1-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyñ „Agzalar bilen söhbetdeşlik" diýen mowzugy.
21gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyñ „Hemmäňize sorag" diýen mowzugy.
14gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @bank atly agzamyzyň „Telewizorlarynyň önümçiligi ýola goýuldy" diýen mowzugy.
10gezek jogaplanan.
4-nji orunda, @Arslanalayew atly agzamyzyň „Android telefonlar üçin peýdaly programmalar" diýen temasy.
9gezek jogaplanan.
5-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Yslam dininde başga planetalylar" atly mowzugy.
6gezek jogaplanan.
Hanymlar we jenaplar şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp jogaplanan temalary bilen tanyşdyňyz.

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir