Bugün Türk Howa Yollary bilen uçmalydym, gynansak-da İstabulyn propkasy sebapli taksi bilen gitsemem aeroporda yetişmedim. 20:55 de aeroporda bardym welin uçar 21:10-da bolanson meni almadylar registrasiya. Ay bor-da bahbit bolsun. Taksa 65 dollar berenie gynanyan. Şumat aeroportdan yazyp otyryn, bazardan gaydyp gelen öküz yaly yüzümi sallap. Hany göwünlük berin-da mana? :-)

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir