- Sen Ayalyn Bn Toydan On Jynsy Gatnashykda Boldunmy?
- Yok, A Sen?
- Howwa, Yone Men Sen Ona Oylenersin Oytmedim...

Gami Gark Boljak Bolyar, Kapitan Matroslara Yuzlenyar:
- Aranyzda Doga Okap Bilyaniniz Barmy?
Bir Matros:
- Men Okap Bilyan, Yoldash Kapitan!
- Gaty Gowy, Sen Doga Oka, Dileg Et, Bizde Kakras Bir Jiletka Yetenok...

- Alo Bu Dalihanamyka?
- Howwa
- Komek Edin, Men Mashynymy Ogurlapdyrlar
- Bizin Ishimiz Dal, Milisiya Jan Edin
- Dushunyanizmi, 1986njy Yylda Chykan Zaparojymy Ogurlapdyrlar...

- Eje Mana Mekdepde Ekskwator Diyyaler, Men Agzym Sholar Yaly Ulumay?
- Yap Agzyny Mebeli Chyzyan...

Hor Chekyanlerin Mashgalasynda Kim Birinji Yatmashak Oyny Her Gun Agsham Oynalya...

Aynada Ozuni Gorup Gartashan, Endam-jany Tuy, Kuyki, Ayaklary Chayshyk, Golak Bir Adam Postelda Yatan Uzumin Suwy Yaljak Gyza Seredip: "Beylede Bir Puly Gowy Gormek Bolar Ekenay"

- Alo, Bu Tiz Komekmi?
- Howwa
- Srochna Yzyna Aylayda Tarifim Gutardy.

Garrylykdan Gorkman, Ol Uzak Wagt Dowam Edenok...

Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir