salam!nireden çykdaý diýip geň galmaň.garaşsyz boldyk hudaýa şükür,köp zat üytgedi,taryhymyzy täzeden yazdyk,pulumyz,gerbimiz,kasamymyz,alfabitimiz(harplarymyz) aýry.yokaryda edil kelläme gelenleri yazdym.düypden özgerişiklikler boldy.16 ýyl boldy yöne familiyalarymyz,entägem ov,yev,ova yeva bilen gutaryar.hä atamyzyň adyny(oçetvo) hem iç,na bilen gutaryar.sizin pikiriňizçe üýtgemelimi?beren jogaplarynyz üçin şuwagtdan sogbolun!

Köneler, gerkez tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir