Salam ildeşler bu gün size täze türkmen saýtyny hödürlemekçi ýagny Ertir.Ru saýtyny. Bu ýerde siz öz durmushuňuzda peýdaly boljak zatlary öwrenip bilersiňiz. Bar ýazgylar Türkmen dilinde ýazylandyr. Siz hem özüňizde peýdaly bolan bilýän zatlaryňyz bar bolsa onda siz saýtda öz blog ýazgyňyzy döredip bilersiňiz we blog ýazgy döredeniňiz üçin size ball beriler. Siz ballary toplap ony nagt pula öwrüp çykaryp bilersiňiz. Pullar şu wagtky ýagdaýda diňe TmCell we WebMoney hasabyňyza çykaryp bilersiňiz.

Täzelikler, altynyigit tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir