Salamälikler! Şu ýyl eýýäm näçe ýurtda prezident aýallar boldy (biriňiz sanarsyňyzda atlaryny). Meň pikirimçe ýurtda prezident aýal bolsa has parahatçylyk boljak ýaly :)) Hemem aýallaryň prezident bolmagyna nähili garaýaňyz? Meň pikirimçe aýal prezidentlar has güýçli bolýa hemem hemme ýurtlaryň prezidentyny çalşyp ýerine aýallary goýmaly ;D ;D ;D Berekella diýýän menä şol prezident bolan ýa bolmasa ulyrak wezipede otyran aýallara!

Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir