Üns berip seretseň her kinoda-da herhiljek ýalňyşlyklar bar ekeni. Ine şol ýalňyşlyklary goýmakçy. Orsçadyr bagyşlarsyňyz. Suratlary jogap şeklinde ýazjak.

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir