sizi taze açan sahypamyza çagyryarys. gözýetim.com-da öz makalalaryňyzy, goşgydyr, hekayalaryňyzy, ylmy işleriňizi, kariňiz ya-da ugryňyz hakynda peýdaly maglumatlary we mundan başgada daşary-ýurt dillerindäki halan eserleriňizi türkmen dilimize terjime etmek şerti bilen okaýyjylamyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. internet ýaly bilim ummanynda türkmen dilindäki maglumatlara azajygam bolsa goşant goşars diyip umyt edyaris. şu wagtlykça saytymyzda kan eser yok, sizininem eserlerinize garaşyarys.

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir