Nädip androidiň parolyny döwmeli (pc arkaly)?
Nädip windows 7 8 10 parolyny döwmeli?
Nädip lokal diski bölmeli(hiç hili programsyz, kompýuteri öçürip ýakmazdan, göni)?
Nädip lokal diski gizlemeli? (progsyz)


We ýene şeýle hacking skills ösdürmek isleýän barmy?Eger azabyma degjek bolsa, öwrenmek isleýän bar bolsa şeýle mowzuklary açaýyn (belki youtube widýosynam goýaryn türkmençeläp)…

Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir