KERIM HALLY Gorkmak gerek däl

Gorkmak gerek däldir gara dumandan,
Gorkmak gerek däldir jübiñ boş çagy.
Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl,
Batgalykdan gorkan zabt etmez dagy.

Söýmek söýülmekden gorkmak gerek däl,
Gorkmak gerek ýalan gybatdan, şerden.
Ömürlik birzatdan gorkmaly bolsa,
Enäñ gözýaşyndan heder et her dem.<...

Dowamy »

79 3
Edebiýat, 2 days ago


@messibet uns bersen

Suratlar yeterlik dusundirer

Dowamy »

134 1
Edebiýat, 3 days ago


S.1.G we Sigga

Duygulam cydanok icim yyrtyp baryar herzat
Men henizem yalnyz-a diyyan senden gen zat
Menem adama yurek birini soyup bildi
Gijeler arzym aytmaga yeke syrdash boldun.

Hany onkuje gunler nirde gally shol yyllar
Eyyam enche yyl gechdi goryanmi bol seslen diy
Gecmisi yatlama hayis biz ucin entak ir

Dowamy »

72 4
Täzelikler, 4 days ago


Oya agzalar gelin degishme aydysalyn

Men birinji
Bir gun biri amerikada yasayan bay garyndaslarynynka gidya. Aeroportda uzun limuzin garsy alya. Bul adamam nirde goren zady... Baya seyle dip yuzlenya"" bah bu masynyn uludygny"" bay bolsa gomparyp ""barsi amerika barde hemme zat uly"" dia.bular masyna munup bayin oyune gidya. Barsalar giden bir howly oye baryancanam epesli yore...

Dowamy »

211 8
Sorag-jogap, 6 days ago


KÖKE OGRUSY

Köke ogrusy

Bir gün bir gyz aeroprtda garashyp oturdy, ucharyn howalanmagyna bolsa ep-eslije wagt bardy. Aeroportdaky dükandan bir kitap we bir guty köke aldy, oturmana yer tapyndy. Gyz kitabyn ichine girip okayardy. Gyz näche bilmediksirän bolsa-da, yanynda oturan adamyn ozune seyle gouni yetip aralarynda duran kokelerden yeke yeke...

Dowamy »

173 9
Edebiýat, 1 week ago


Ykdysady zerurlyklar

Salam agzalar! Ykdysadyyetde "ykdysady zerurlyklar" diyen dusunje bar. Meselem Masloun piramidasy... Shol dusunja oz garayyslarynyz bar bolsa komek edayin. Yada adamyn zerurlyklaryna oz dusunjelerniz bolsa

Dowamy »

96 3
Sorag-jogap, 1 week ago