"Sadalykdan zyýan bolmaz" diýipsiň,
Häli şindi ejir çekýär sadalar...
Ýa ussadym, sen şol ýerde ýalňyşýaň,
Ýa senden soň çalt üýtgedi kadalar.

Edebiýat, konetalyp007 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir