atamyrat aga bursadaky oglanlaryn slmy bar hemmesi seni göresi gelipdirler haçan gelyaniz ? maç yapmaga garashyalar... yurdun sahasy siz gidenden bari oynalmanson yandak basyp gitdi... :D şu wagt yanymda baky bn ihlas bar... size uly slm aytyalar... baky futbol öwrendinizmi diyip üstünüzden güljek bolya :D:D in bolmanda gezelenje gelip gidin bari garashyas... 5x=araz

Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir