Agam yok garada yok
Ganam yok yarada yok
Bir tâsin ile düşdük
Begem yok törede yok

Haywan adam deninde
Adam huday deninde
Boynun sallap duran yok
Patyşanam önünde

Şagal şagal yerinde
Gurt yerinde gurt eken
Özünde doglan bolsan
Yaşalayjak yurt eken

Yöne biz bir gelmişek
Azaşyp yol salmaşak
Her tâze yyl toyunda
Aglap dutar çalmaşak

Şiraly Nurmyrat

Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir