Kop adama degishli « chilim » barada gurrun achasym gelya ; Ichinizde chilim chekyaniniz bardyr(activ chilim chekmek),ozuniz chekmesenizem chilim chekyanlen gapdalynda regulyarno bolyanlarynyz bardyr(passiv chilim chekmek) Statistika boyuncha,dunyade her yil 3,5 million adam chilim sebabpli yogalya, yilda-da 1,5million adam chilim sebapli rak keseline duchar bolya ; Shu movzukda chilimin ziyany barada bilyanlennizi yazsanyz,belki chilim chekmegi tashlamak isleyan adama pozitiv tasir eder,tashlamak islegini guychlendirer.

Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir