turkmence oglanlar gyzlar internette hat yazanyzda bir oz ejenizin dili dilen yazynow.... orsca, turkce...ya yene bir pohca yazman...

Köneler, dusakly tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir