Bagşylarymyzdan Palwan Halmyradow öýlenýärmiş. habaryň doly görnüşi network sahypamyz turkmenpress.com-da

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir