Okyjylarymyza öňkiden beter hem gyzykly maglumatlary, habarlary ýetirmek maksady bilen gybat.net sahypasynda üýtgeşmeleri girizdik. Ýakyn wagtlarda mundan has hem ösjekdigimize ynanýaryn. Sahypamyzyň täzeki görnüşi hakynda pikirleriňizi teswir arkaly bildirip bilersiňiz. Bu reklama däl bu bir habar ;)

Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir