2001-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 26-syna Microsoft kompaniýasy Windows XP-ny çykardy. Windows XP-i köp funksiýaly, ykjam OS bolupdyr we häzirem ol OS-laryň arasynda öňdäkileriň hatarynda barýar. Mundan beýläkde uzak ýaşamagyny, säwliksiz işlemegini arzuw edýäris! ;) Ulanylan çeşme

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir