yuwaş yuwaşdan önümden çykan halan karikaturalarymy oklamakçy şu temanyn içine. teswiri sizden :)

Köneler, Kuraldyshy tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir