yuwaş yuwaşdan önümden çykan halan karikaturalarymy oklamakçy şu temanyn içine. teswiri sizden :)

Köneler, Kuraldyshy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir