salawmaleýkim agalar,iniler we uýalar...gurgynmysyñyz???tüweleme soñky döwür men-sen diýmän aktiwlaşýañyz...menem otyran ýerimden kellä bolusyzja bir pikir geldi...diýdim:"näme üçin aşjak bu mowzugy",diýdim:"aç trafigyñy ödär mowzugyñ )))"...garaz şeýle özüm bilen gümür-ýamyr edip netijä geldim... mowzuk:arañyzda şahyrlaryñyz bar soñ...her kim öz islän mowzugy hakynda goşgy düzýärler...nähili bolardy eger hemmesi bir mowzuk-da goşgy düzüp görseler hä??? goşgyñ ady "çagasyny uryp görmedik ata" hany,düzjek bolup synanşyp görüñ...baryñyza üstünlik...

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir