bilyanizmi meni, cagalar,kim men? Kocaniz supuryan men subse bilen. Ownuk kagyz,cilim,cuyse dowkleri, posly banka,kone demir, sunkleri, yyrtyk kowus,corek gabyllaryn men yhlasly supurdim su subse bilen. Dasap jygyldawuk galtagym bilen kone esgileri, kone gazeti, hapa-husurlardan daglar yasap men omrumin sonunda yadadym gaty dine gorkyan zadym: su hapa bilen tiz mahal ozumem supurlerin men. SENBE AGSAMY Ak bukjan icinde bir hepdelik hak kakam ellap diydi:-azyrak entek. Ejem diydi:-bergimizem kop hali yene gymmatlady makaron,saly. Diydi kakam, batyp gaygy alada: -ine, islap-islap aljagyn su-da... Ejem gamlanyp, diydi so mahal: -ertir kino gitmezliginiz ahtimal onda kakam diydi:bu hepde indi, oyna gidip bilmejeginiz gorundi... Cagalar gamlanyar. Ahli yazyk-da akja bukjadaky hepdelik hakda.

Köneler, imperator1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir