Yenede adaty gun. Sol onku-onkulik. Elbetde menin ucin ahli zat tersine. Egerde 80 adamyn icinde 79 sanysy yalan sozlese onda yekeje adamyn dogry gurlani yeterlik daldigini onem bilyardim yone men ahli adamlar ozum yalydyr oydyardim. Yol uzak gaty uzak. Bir wagt geler hakykat ayan bolar. Elbetde sol wagtky ayan boljak hakykat menin ucin sol wagt yalan bolar. Diyyarler wagt derdin dermany. Elbetde men ylalasyan tyg yarasyny wagt gecse bejerip bolar yurek yarasyny hem wagt geler olda duzeler yone yurek yarasynyn yzy galyar. Menin ozumdeha seyle. Men sende hem seyledir oydyardim. Aslynda yalnysan ekenim. Men sena sol yarany salmajak bolup jan etdim. Emma sen menin jogabyma hem garasman ol yarany mana salmany suw icencede gormedin. Sondan sonra men sende sol yurek diyen zadyn nahili yagdaydadygy gyzyklandyrdy. Belki ol sende yokdur. Belki baram bolsa ol bosdur. Belki bolsa seyle bir mekirdir. Hawa ol seyledi sol yurek diysen mekirdi. Menin duygularymy alyp giden sol mekirligin mekany bolan bos yurege mende kijijek gynancdan basga hic zat yokdy. Yok yok men ozum ucin gynanamok yone sol yuregin bir gun has erbet mekir yurege dusjagyna gynanyan aslynda ol bolsa ol zatlaradan habarsyzdy sebabi ol yurek seyle etmekden lezzet alyardy. Durmus dursuna sapakdan doly. Sol yurek hem mana durmusda hemme yurege ynanmaly daldigini aydyn subut etdi. Menin yagdayym gun gecer duzeler. Munun seyle boljagyna ynanyan. Seninki hem gowy bolmagyny isleyan yone senin ozun isleyarmin sony?! Bilmedimda belki seyle bolsunda. Dasyndan gaty owadan hatda seretmek ucin hem cekinip-cekinip seretyan yuregimin bu gunki gun ... aytmana utanyan. Umuman gerek hem dal sebabi ol yurek menin ucin indi yok yaly men sonun seyle uzak bolmagyny yagny omurluk seyle bolmagyny isleyan. Oz hasratymy icime sygdyrman yene kompyuterin basyna gecdim. Sonda menin derdim egsilyan yalydy seyledi. A sen sol wagt nahili yagdaydadyn hatda bilmek hem islamok. Goy senin diyenin bolsun men artyk men ayrylayyn, sen arkayyn gez. In sonky umudym menin yolumda indi kesermersin diyen umudym bar.

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir