Salam talyplar we talyp däller,ýagdaýlarñyz gowumy?belkem gowudyr!gowy bolmoso men düzedip biljek zadym ýok,aý hawwo ýetip gelen baýramlarñyzam gutly bolsun hawwo millet menem öz gezegimde täze ýylyñyzy gutloýan düshümli ýyl bolsun,belkem geçen ýyl ýetip bilmedik arzuwlarñyza bul ýyl ýetmegiñizi arzuw etýän,aý näme aýdyma barhlaberjek:D hany ondo hemmämiz bilelikde täze ýyl gutlalyñ!

Köneler, Multyk tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir