otyryp pikirlendim...pikirlenmek bir gowy zat,bir minut icinde bu carhypelekde nameler bolup gecyarka diyip... 18 adam aclykdan olyan eken 107 adam ajaly yetip olyan eken 250 caga dunya inyar,11’aclygyn bari yanynda dogulyan eken 9 adam spid bilen keselleyan(vich virusy gecyar)eken 40 ayal masgala nasag halda obort etdiryar 1 ayal masgalasy dogum wagtynda aradan cykyar Moskwada 1877 interneta girip 1077 internetdan cykyar(8:00_10:00 aralyk) Dunyan durli kunjegin 360 sapar yyldyrym cakar eken ors,inlis,turk sapylary denesdirdim...hemmesi diyen yaly su yokardaky sanlary gorkezyar... wagtynyzy biderek sapr etman...

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir